Domu / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

PODSUMOWANIE
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Lukáš Židek w celu przesyłania wiadomości handlowych (ofert marketingowych) i prowadzenia innych działań marketingowych wobec Ciebie. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co spowoduje, że nie będziesz już otrzymywać informacji handlowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE
1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lukáš Židek z siedzibą pod adresem Náměstí Svobody 18, 60200 Brno, numer identyfikacyjny: 76233898, zarejestrowana w prowadzonym rejestrze handlowym (zwana dalej „administratorem”).

1.2. Dane kontaktowe administratora to: adres dostawy Lukáš Židek, Náměstí Svobody 18, 60200 Brno, adres e-mail info@manzetove-knoflicky.eu, telefon +420 737 953 953.

1.3. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona przez tego administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie”).

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesyłanie wiadomości handlowych oraz prowadzenie innych działań marketingowych przez administratora wobec Ciebie.

3.2. Nie następuje automatyczne, indywidualne podejmowanie decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez administratora wynosi 10 lat od realizacji zamówienia, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym celu przetwarzania).

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
5.1. W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane dla własnych celów jako ich administrator. W takim przypadku przekazujemy Twoje dane naszym partnerom w celu zapewnienia płatności, transportu i innych szczegółów Twojego zamówienia. Dane przekazujemy także naszym podmiotom przetwarzającym, którzy przetwarzają je zgodnie z naszymi instrukcjami. Za Twoją zgodą możemy przekazać dane także portalom reklamowym i społecznościowym w celu wyświetlenia dopasowanych reklam na innych stronach internetowych oraz naszym partnerom w celu oceny prawa do sprzedaży ratalnej.

Wszystkie wymienione dane osobowe są przetwarzane przez nas jako administratora. Oznacza to, że ustalamy wyżej określone cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, ustalamy sposoby przetwarzania i odpowiadamy za ich prawidłową realizację.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe także innym podmiotom pełniącym rolę administratora tj

w związku z realizacją Twojego zamówienia do naszych partnerów, którzy uczestniczą w tym przetwarzaniu, jak określono w sekcji dotyczącej zakupu u nas, w szczególności:

partnerom obsługującym systemy płatności w celu zapewnienia płatności, przede wszystkim w związku z płatnością kartą, w szczególności mBankowi S.A. z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 18, Warszawa, REGON: 001254524, zarejestrowana w KRS przy Głównym Sądzie Rejonowym miasto Warszawa, XII. dział ekonomiczny, pod numerem KRS0000025237, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Republiki Czeskiej za pośrednictwem mBanku S.A. akta organizacyjne, nr ID: 279 43 445, zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział A, sygn. 58319.
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Luksemburgu pod numerem B 118 349) posiada odpowiednią licencję dla instytucji kredytowej w Luksemburgu zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej: „Ustawą”) i znajduje się pod ścisłym nadzorem luksemburskiego organu nadzorczego, Komisji Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
partnerzy transportowi, w szczególności PPL s.r.o., ID: 25194798, Česká pošta, sp., ID: 47114983, Zásilkovna s.r.o., z siedzibą pod adresem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praga 9, ID 28408306, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pole 139387, jeśli dostarczy Ci Twoje zamówienie;
dostawcy towaru lub serwisowi odpowiedniego producenta w związku z reklamacją zamówionego towaru lub usługi;
5.2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH
6.1. Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych albo ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

6.2. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez administratora. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed cofnięciem zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w następujący sposób:

6.2.1. Wysyłając żądania na adres e-mail info@manzetove-knoflicky.eu

6.2.2. Wysyłając zapytanie z formularza: https://www.spinki-do-mankietow.pl/cz/kontakt/

6.3. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy, przysługuje Ci m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.4. Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, umownym ani wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

6,5. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli profilowanie dotyczy tego marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.